Zgubione dokumenty - prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC

Można nazwać to pechem, zrządzeniem losu, albo po prostu nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności – utrata dokumentów może nie zdarza się na co dzień, ale jest całkiem realnym scenariuszem, w natłoku zajęć, podczas ciężkiego dnia czy nawet zwykłego robienia zakupów. Najważniejsze, to jednak nie wpadać w panikę i wiedzieć, gdzie zgłosić utratę prawa jazdy czy polisy OC oraz jakie wynikają z tego konsekwencje na przyszłość.

Utrata prawa jazdy

Z pewnością na pytanie: jak często sprawdzamy czy nasze prawo jazdy znajduje się w jednej z przegródek portfela, co niektórzy odpowiedzą, że robią to bardzo rzadko, być może tylko przy kontroli drogowej, bądź przy staraniu się o kredyt w banku (jako drugi dokument tożsamości). Nie jest to jednak rozsądnym posunięciem, a posiadanie prawa jazdy warto zweryfikować przed każdą podróżą, ponieważ jego brak zgodnie z obowiązującymi przepisami jest równy z tymczasowym brakiem uprawnień do kierowania pojazdem. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim brak prawa jazdy należy zgłosić jak najszybciej we właściwym dla naszego miejsca zamieszkania wydziale komunikacyjnym, celem uzyskania duplikatu. Roztargnienie w tym przypadku kosztować będzie nas 100 złotych za złożenie wniosku. Na nowy dokument poczekamy 30 dni i co ważniejsze w tym czasie nie możemy prowadzić samochodu. Przepisy bowiem określają, że każdy kierowca musi legitymować się ważnym dokumentem, potwierdzającym jego uprawnienia. Bzdurne? Jak najbardziej, bo teoretycznie wystarczyło by zaświadczenie o zgubieniu dokumentu i potwierdzenie naszych aktualnych uprawnień w systemie, podczas rutynowej kontroli, wypadku na drodze czy jeszcze innych sytuacji awaryjnych. Jednakże niestety za brak prawa jazdy policjant ukaże nas karą w wysokości 50 złotych, pocieszające jest tylko to, że przynajmniej bez dodatkowych punktów karnych.

Zgubienie dowodu rejestracyjnego

Obowiązek wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego wozu, również naraża nas na przykre zjawisko utraty go, bądź kradzieży. W takim przypadku należy niezwłocznie udać się do właściwego wydziału komunikacyjnego, by po pierwsze otrzymać zaświadczenie, potwierdzające wszystkie dane zawarte w zagubionym dokumencie. Takie zaświadczenie, będzie też w pełni wystarczające, by do czasu, aż wydział komunikacyjny wyda nam wtórnik czyli duplikat dowodu rejestracyjnego, móc w dalszym ciągu korzystać z samochodu.

W przypadku dowodu rejestracyjnego, procedura wydania wtórnika, jest jednak trochę bardziej skomplikowana i wymaga dołączenia kompletu niezbędnych dokumentów:

  • wyciąg z rejestru (oryginał) o pozytywnym wyniku przeprowadzonego badania technicznego. Niektóre urzędy mogą sprawdzić to przez wgląd do centralnej ewidencji bazy przeglądów technicznych, warto więc to sprawdzić, przed składaniem wniosku i wyciąganiem odpisu zaświadczenia od konkretnej stacji kontroli pojazdu,

  • jeśli posiadamy kartę pojazdu, to należy ją również do wniosku dołączyć,

  • obowiązującą polisę OC,

  • dowód tożsamości,

  • opłata za wniosek wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego w wysokości 73,5 złotych, jeśli chcemy uzyskać też pozwolenie czasowe na poruszanie się samochodem.

Pozwolenie czasowe zostanie nam wydane bezpośrednio przy składaniu wniosku, na wtórnik dowodu rejestracyjnego musimy natomiast poczekać 30 dni.

Zgubienie polisy OC

Bardzo często się zdarza, że wraz ze straceniem dowodu rejestracyjnego, gubimy druk opłacenia ważnej polisy OC, bez której teoretycznie możemy poruszać się pojazdem na drodze, jednakże w pewnych sytuacjach może to być nie tylko kłopotliwe, ale i kosztowne. Większość kierowców taki druk trzyma przeważnie właśnie w dowodzie rejestracyjnym. Co w takiej sytuacji? Należy w pierwszej kolejności zadzwonić do właściwego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które wyda nam kopię ważnej polisy, albo duplikat oryginału. Kopia polisy najczęściej wydawana jest bezpłatnie, za duplikat TU może policzyć opłatę w wysokości kilkunastu złotych.

Teoretycznie jednak jazda bez ważnego OC nie powinna być zbyt dużym powodem do zmartwienia, w takim przypadku bowiem najczęściej wystarczy powiadomić policjanta o zgubieniu potwierdzenia opłaty ważnego OC. Funkcjonariusz ma bowiem możliwość weryfikacji w bazie UFG czy widniejemy tam jako właściciel ważnej polisy na dany samochód. To jednak nie oznacza, że braku polisy nie trzeba w ogóle zgłaszać Towarzystwu ubezpieczeniowemu, ponieważ policjant ma też prawo odholować pojazd bez ważnego OC na parking policyjny, do czasu okazania druku opłacenia ważnej polisy.

Wypadek a brak dokumentów

W zasadzie większość kierowców mimo braku prawa jazdy, polisy czy dowodu rejestracyjnego, wciąż aktywnie korzysta z własnych czterech kółek. Powody są zazwyczaj błahe, konieczność dojazdu do pracy, wykorzystania auta zawodowo czy odwożenie dzieci do nieco bardziej odległego przedszkola. Jednakże mimo iż niskie kary za brak dokumentów nie są aż tak skutecznym postrachem, to warto mieć świadomość, że poważne problemy mogą rozpocząć się wraz z doprowadzeniem do kolizji czy wypadku drogowego. Z pewnością bowiem drugi kierowca, któremu do porozumienia musimy podać pełne dane wraz z numerem polisy czy naszego prawa jazdy, nie będzie chciał słuchać tłumaczeń o zgubionych dokumentach. Nabierając podejrzliwości wezwie policje, która nie tylko ukarze nas niskim 50 – złotowym mandatem za brak prawa jazdy, ale z pewnością już nieco wyższym za spowodowanie kolizji, łącznie z punktami karnymi, jak i w najgorszym scenariuszu odholuje pojazd na parking policyjny. Dlatego warto szybko uzyskać duplikat polisy OC czy dowodu rejestracyjnego i odstawić samochód do garażu na czas wystawienia duplikatu prawa jazdy.

Konieczność zgłaszania zagubionych dokumentów na policji?

W zasadzie, policja rzadko przyjmie od nas informację o zagubionym prawie jazdy czy dowodzie rejestracyjnym, zwłaszcza jeśli w domu posiadamy kartę pojazdu, nie wspominając już o ważnej polisie OC. O czym jednak należy pamiętać, to o wykorzystywaniu naszych danych przez ewentualnego znalazcę, zwłaszcza prawa jazdy, którym można się także legitymować, jako dokumentem tożsamości. Dlatego zaginione prawo jazdy warto zgłosić do bazy dokumentów zastrzeżonych. Dokonamy tego w dowolnym banku, przy czym opcja ta może być odpłatna (między 25 – 60 złotych), biorąc więc pod uwagę fakt, że nie ma znaczenia w jakim banku wybierzemy, warto szukać tych, które dokument zastrzegą dla nas bezpłatnie.

Polscy kierowcy wciąż zmagają się z biurokracją, która w przypadku zgubienia prawa jazdy czy dowodu rejestracyjnego potrafi dość mocno uprzykrzyć życie. Niestety na to wpływu nie mamy, możemy jednak mieć wpływ na wysokość mandatów czy komplikacji, które się namnożą jeśli tego nie dokonamy. Warto pamiętać również, że jeśli szczęśliwie w przyszłości odnajdziemy nasze zaginione dokumenty, to musimy je niezwłocznie odnieść do wydziału komunikacji. Mamy bowiem prawo posiadać tylko jeden ważny dokument prawa jazdy czy dowodu rejestracyjnego.

Powiązane tematy