NNW – Czym jest? Jak działa? Czy warto? Kogo chroni?

Ubezpieczenie, które zapewni nam świadczenia finansowe na skutek nieszczęśliwego wypadku, zdecydowanie warto posiadać. Szczęście w nieszczęściu, jeśli nie ulegniemy zbyt poważnej kontuzji i możemy nadal normalnie funkcjonować. Gorzej, jeśli po doznanej kontuzji musimy długie miesiące spędzić w szpitalu, albo w domu bez możliwości wykonywania swoich codziennych czy zawodowych obowiązków. Coraz więcej osób o NNW myśli także na wypadek swojej śmierci. Odszkodowanie może bowiem pokryć zaciągnięty kredyt pod hipotekę, sfinansować edukację dzieci czy zaspokoić bieżące potrzeby rodziny. NNW komunikacyjne zapewnia nam wypłatę świadczeń na wypadek śmierci czy doznane szkody cielesne, poniesione na skutek wszelkich zdarzeń komunikacyjnych. Wysokość sumy odszkodowawczej zależna jest przede wszystkim od wysokości opłacanej składki.


Niekoniecznie warto więc wykupować niskie NNW, którego maksymalna suma odszkodowawcza wynosi np. 20 000 złotych, ponieważ przy poważniejszych wypadkach czy dłuższej rekonwalescencji odszkodowanie będzie zbyt niskie i nie pokryje bieżących potrzeb. Warto pamiętać, że odszkodowanie również należy się z obowiązkowego ubezpieczenia OC, ale tylko dla pasażerów i kierowcy pojazdu, które nie zawiniło w wypadku samochodowym. Jeśli więc poszkodowany w kolizji kierowca ma wykupione dodatkowo NNW, to jadące tym samochodem osoby, uzyskają podwójne odszkodowanie zarówno bowiem z OC, jak i z NNW.

Przydatność NNW komunikacyjnego

O ile OC zapewni wypłatę odszkodowania również na skutek uszczerbku na zdrowiu czy samej śmierci ofiarom wypadku samochodowego, o tyle nie obejmie swoim zasięgiem sprawcy wypadku i osób z nim podróżujących. Tutaj więc zadziała przede wszystkim polisa NNW, którą choćby z tego względu warto posiadać w kieszeni. NNW zadziała także w sytuacji, kiedy nieszczęśliwy wypadek przytrafi nam się przy wsiadaniu czy wysiadaniu z pojazdu. Różne wypadki losowe mogą nam się przytrafić, na przykład przy zmianie koła czy naprawie drobnej awarii na poboczu drogi. W takiej sytuacji na wsparcie finansowe będziemy mogli liczyć także z ubezpieczenia NNW. Wysokość odszkodowania obliczana jest zazwyczaj w pełnej kwocie (100%) na wypadek śmierci i procentowo w przypadku poniesionego uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczyciel ocenia w ilu procentach nastąpiła utrata zdrowia. Np. przy NNW wykupionym na kwotę 20 000 i utracie zdrowia na 10% poszkodowany otrzyma kwotę w wysokości 2000 złotych. Wysokość odszkodowania będzie zawsze wyższa dla kierowcy, a niższa dla pasażerów. W niektórych Towarzystwach można wykupić ubezpieczenie na preferencyjnych warunkach. Np. Warta oferuje pakiet „Bezpieczna rodzina”, w którym na wypadek śmierci kierowcy w wypadku komunikacyjnym, rodzina uzyska nawet 150 000 złotych odszkodowania.

Różne NNW na różne wypadki

NNW komunikacyjne chroni nas jednak tylko w ruchu drogowym. Jeśli więc podczas sprzątania wysoko zawieszonych szafek w kuchni spadniemy z krzesła czy z powodu wypadku w pracy nie będziemy mogli dalej wykonywać swojego zawodu, niezbędne jest nam dodatkowe NNW, chroniące nas w pracy czy w życiu prywatnym. Takie ubezpieczenia również warto posiadać, zwłaszcza jeśli nasza praca jest niebezpieczna czy pasjonujemy się sportami ekstremalnymi. Na razie na rynku nie znajdziemy jednego ubezpieczenia NNW, które chroniłoby nas w każdej sytuacji, zarówno w pracy, w domu, jak i na drodze. Wykupując jednak poszczególne polisy u jednego ubezpieczyciela możemy liczyć na korzystne rabaty.


Kiedy nie dostaniemy odszkodowania z NNW pomimo wykupionej polisy

Najczęściej NNW komunikacyjne nie zadziała, jeśli kierowca prowadził pojazd pod wpływem narkotyków, alkoholu czy innych środków odurzających. Także, jeśli kierowca nie posiadał odpowiednich dokumentów, uprawniających go do prowadzenia pojazdu bądź jeśli ubezpieczyciel udowodnił mu, że powstała szkoda, została wyrządzona umyślnie. W przypadku NNW w życiu prywatnym czy zawodowym wyłączeń znajdziemy więcej. Mogą one bowiem dotyczyć też np. chorób zawodowych czy wykonywania sportów ekstremalnych. Warto więc dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, przed wykupieniem składki.

NNW zazwyczaj nie jest wysokim wydatkiem, w porównaniu z opłatą za ubezpieczenie OC i AC jest to faktycznie niska kwota. Jeśli jednak zależy nam na pełnym i dobrym zabezpieczeniu naszej rodziny w sytuacji poważnego wypadku czy nawet naszej śmierci, warto wykupić ubezpieczenie zdecydowanie na wyższą kwotę odszkodowawczą. Wystarczy bowiem sprawdzić, w jakiej wysokości zadośćuczynienie otrzymają dzieci na wypadek naszej śmierci bądź w jakiej wysokości rekompensatę wypłaci Towarzystwo za nasz długi pobyt w szpitalu, by podjąć rozsądną, dostosowaną do naszych potrzeb decyzję.Powiązane tematy