Po co nam karta pojazdu? Co zrobić w razie jej zgubienia?

Obok dowodu rejestracyjnego i dowodu posiadania obowiązkowej polisy OC, każdy zarejestrowany po 1 lipca 1999 roku pojazd powinien mieć tak zwaną kartę pojazdu. Jest ona bardzo ważna przy sprzedaży samochodu, ale zupełnie zbędna na przykład podczas kontroli drogowej. Kiedy więc otrzymamy daną kartę i co w sytuacji, kiedy ją zgubimy bądź zniszczymy?

Karta pojazdu – co to jest?

Karta pojazdu jest dokumentem wydawanym w Polsce od 1 lipca 1999 roku. Jej posiadanie reguluje prawo o ruchu drogowym (art. 77 pkt 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku) i jest obowiązkowe. Oznacza to, że kupując pojazd, musimy również otrzymać taką kartę pojazdu wraz z innymi dokumentami. Kartę wydaje producent bądź importer, pod warunkiem, że auto jest wyprodukowane i kupione w Polsce. W przypadku sprowadzenia pojazdu z zagranicy kupujący ma obowiązek wyrobić kartę pojazdu w odpowiednim starostwie powiatowym. Karta zawiera całą dotychczasową historię danego pojazdu, a więc:

  • dane identyfikacyjne pojazdu oraz jego właścicieli,
  • dane potwierdzające wszystkie dotychczasowe rejestracje pojazdu,
  • parametry techniczne pojazdu.

Jeśli więc do pojazdu została wydana taka karta, to jest ona również niezbędna do przerejestrowania pojazdu na nowego właściciela.

Kartę należy zawsze posiadać przy sobie?

Potwierdzająca między innymi prawne nabycie pojazdu karta nie jest jednak niezbędna podczas kontroli drogowej czy spowodowaniu wypadku na drodze. Możemy więc trzymać ją w domu, zwłaszcza że przy zgubieniu należy niezwłocznie wyrobić nową, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Będzie jedynie konieczna przy sprzedaży bądź przy przerejestrowaniu pojazdu. Konieczność posiadania karty podczas sprzedaży pojazdu wyklucza w znacznym stopniu jego rejestrację przez osoby nieupoważnione.

Co, jeśli kartę zgubimy?

Zniszczenie karty bądź jej zgubienie nie musi oznaczać, że w przyszłości nie będziemy mogli np. sprzedać samochodu. W starostwie powiatowym wyrobimy bowiem tak zwany wtórnik. W pierwszej kolejności wypełniamy oświadczenie, w którym podajemy powód wyrobienia wtórnika karty pojazdu. Jeśli więc zgubiliśmy kartę, to wypełniamy właściwe zaświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (jeśli karta została zgubiona przed pierwszą rejestracją, to wymagane jest także potwierdzające ten fakt zgłoszenie z policji). Może się też zdarzyć, że nasza karta ulegnie zniszczeniu, przez co jest nieczytelna bądź konieczne jest wyrobienie nowej z powodu braku miejsca na wprowadzenie kolejnych danych. W takiej sytuacji konieczne jest okazanie urzędnikowi starej karty.


Rejestracja auta bez karty pojazdu?


Okazuje się, że i takie rozwiązanie jest dopuszczalne. Jednakże oprócz protokołu policyjnego konieczne będzie przedstawienie zaświadczenia wystawionego przez poprzedni urząd, który auto rejestrował, co umożliwi potwierdzenie danych zawartych w zgubionym dokumencie. Rozwiązaniem problemu może być też pisemne potwierdzenie danych pojazdu przez producenta bądź importera. W takim przypadku przy wyrobieniu nowej karty pojazdu niezbędne mogą okazać się także tablice rejestracyjne.

Po wtórnik karty pojazdu musimy udać się osobiście do Starostwa Powiatowego, chyba że do standardowej opłaty w wysokości 75 złotych za wydanie karty dołożymy jeszcze 17 złotych za pełnomocnictwo i do kolejki za nas ustawi się brat, żona, albo syn. Nowy dokument natomiast uzyskamy maksymalnie do 30 dni roboczych od złożenia zaświadczenia.

Powiązane tematy

Kalkulator OC AC
Wyliczenie składki ubezpieczenia OC przy pomocy kalkulatora jest bardzo prost...